Gokt op een god die naar zonde verlangt

By Administrator

19 uur geleden Hij is een verzoening voor onze zonden. Jesaja verlangt één ding, dat is om beschikbaar te zijn in de dienst van God. Ik ben God en niet een 

Elke zondige daad is dan ofwel een speurtocht naar waarde in een of andere ontoereikende bron, of een poging om de pijn van het je waardeloos voelen te verdoven. We hebben een affaire of raken dronken of werken met de ellebogen om hogerop te komen of trappen anderen omlaag, om ons waardevol te voelen of om de pijn van het je waardeloos voelen te verdoven. David: God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water (Psalm 63: 2 NBV). Of de Korachieten: Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God (Psalm 84: 3 HSV). Uit een schuldbelijdenis, die op Jom Kippoer vijf maal gebeden wordt, naar het getal van het aantal diensten op deze dag. geven we een gedeelte weer: Onze God en God van onze voorouders! Moge ons gebed voor U komen en onttrekt U zich niet aan ons smeken, want wij zijn niet zo brutaal en hardnekkig dat wij U Eeuwige, onze God, zouden zeggen Naar U, mijn God. Zoals mijn lichaam dorst heeft, verlangt naar water, zo verlangt mijn leven naar U. Wat een belijdenis! Vroeg in de morgen, als de zon net opkomt, zoekt David God. Niet alleen deed hij dat in zijn paleis, toen het allemaal goed ging, maar ook nu in de woestijn. Goed begin van de dag. Voordat je je bed uitstapt de dag met God Dec 30, 2020 · Maar hier komt het belangrijke punt in beeld: slechts een lid van de groep keerde, alvorens naar de priesters te gaan, terug om Jezus te bedanken en God te loven voor de ontvangen genade. Slechts een, de andere negen zetten hun weg voort. En Jezus wijst erop dat de man een Samaritaan was, een soort ‘ketter’ voor de Joden van die tijd. Hij verwijst naar de dichter van Psalm 73, die zichzelf tot de orde roept en in Gods heiligdom de zaken in een ander perspectief leert zien. Onbegrip geeft pijn, maar in het vertrouwen op God is Daniël getuigde: "Een hand raakte me aan, die me op mijn knieën en op mijn handpalmen zette" (Daniël 10:10). Het woord voor "raakte mij aan" hier betekent zeer krachtig vasthouden. Daniël zei: "Toen God zijn hand op mij legde, kwam ik op mijn gezicht terecht. Zijn aanraking gaf me een zeer dringende behoefte om Hem te zoeken met alles dat in me was". Dit gebeurt altijd als God iemands

“God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden” (Johannes 3:17). Gedurende Zijn gehele bediening schonk Jezus de prachtige en verrassende vergeving van God.

Die ‘ervaring’ geeft een nieuwe boost aan de bekentenispraktijk. En het seksuele behoudt daarin zijn prominente plaats. Denk aan de levensbeschrijvingen van de woestijnvaders. Die komen vaak neer op een verslag van de aanhoudende neigingen tot zonde die ze al even aanhoudend hebben weerstaan, want beleden. Het idee dat Hij een vage energie of mysterieuze kracht is vervalt daarmee dus ook. God verlangt naar een relatie met de mensen die Hij maakte, evenals ouders naar een gezonde, tedere en goede relatie met hun kinderen verlangen. God wil een relatie aangaan met alle mensen, ongeacht hun achtergrond, ras, kleur of sexe. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest”.

Hij heeft zich op zijn knieën laten vallen en kijkt op naar het schilderij dat boven het altaar hangt. Het toont een tedere, meelevende, zachtmoedige jonge vrouw met een stralenkrans rond haar hoofd. Ze ziet op hem neer met een oneindig zorgzame blik – en zonder dat hij een woord hoeft te zeggen, lijkt ze alles te begrijpen.

Verlangt God van ons dat we onze zonden belijden? Een persoonlijke belijdenis van zonden bij een priester of predikant maakt in veel kerken nog steeds deel uit van het religieuze ritueel en de aanbidding. Maar is zo’n belijdenis nog wel relevant of zelfs nodig in de huidige tolerante samenleving? DE GEVOELENS op dat punt zijn verdeeld. Elke last die je bij je draagt, weerhoudt jou ervan om te rennen naar God. De last van de zonde zegt eigenlijk dat je zelf nog offers moet brengen. Je voelt je dan schuldig en schaamt je. Deze last zegt dat je niet vrij bent en dat je eerst zelf je lasten moet dragen voordat je bij God mag komen. Een dergelijk mens zal de eeuwigheid in de hel doorbrengen, afgezonderd van God. 2 Korintiërs 7:10 zegt: "Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood." Mensen die oprecht naar Gods vergeving verlangen zullen deze vergeving ook ontvangen! Leer nu meer! D it is een van de klassiekers onder de vragen over het Christelijk geloof: Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Welnu, daar zijn meerdere antwoorden op te geven. En daarvan is natuurlijk dat God niemand naar de hel stuurt. Men kiest er zelf voor. Als ze ja zeiden, dan gaf hij niet zoveel voor die bekering. Het gaat altijd weer anders. Misschien wel doordat je belangstelling krijgt voor het Woord van de Heere. Het belangrijkste is dat je schuilt bij de Heere Jezus, Die de toorn op onze zonden gedragen heeft en dat je er naar verlangt om naar Zijn wil te leven. Ds. W. G. Hulsman 27-jun-2020 - Bekijk het bord "LICHT IN DE DUISTERNIS" van Frank Bultinck op Pinterest. Bekijk meer ideeën over jezus, duisternis, erfzonde. En die vrijheid zal alleen maar toenemen, omdat vrijheid een zo heerlijk iets is! Je zet God op nummer 1, boven alles, dus ook boven angst en ziektes. En op deze manier ben je dus ook niet onder de wet, maar onder de genade, en zal zonde niet over je heersen: Romeinen 6:14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet

Dat houdt in dat een zonde “een zonde” genoemd moet worden, en niet behandeld kan worden als iets onschadelijks of onschuldigs. Gelovigen die nog niet tot inkeer gekomen zijn, moeten liefdevol aangesproken worden op hun gedrag en naar de vrijheid geleid worden, en ongelovigen moeten horen dat zij tot inkeer moeten komen.

D it is een van de klassiekers onder de vragen over het Christelijk geloof: Hoe kan een God van liefde iemand naar de hel sturen? Welnu, daar zijn meerdere antwoorden op te geven. En daarvan is natuurlijk dat God niemand naar de hel stuurt. Men kiest er zelf voor.

Een aantal jaren geleden kreeg een vrouw, een Getuige, die ongeveer drie en een halve maand zwanger was, op een avond bloedingen en werd ijlings naar het ziekenhuis gebracht. Nadat een arts haar had onderzocht, hoorde zij hem tegen een van de verpleegsters zeggen dat zij de zwangerschap zouden moeten afbreken.

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De voornaamste reden om een zonde te belijden — of die nu tegen een medemens of tegen God is begaan — is een goedgekeurde positie bij God te verwerven. Het is een feit dat wij allemaal zondaars zijn, want behalve Christus is er niemand die een leven heeft geleid dat niet op de een of andere manier tekort schiet in vergelijking met de perfectie die God van ons verlangt. We verdienen allemaal de straf voor die zonde: het uitzitten van een eeuwigheid in de hel. 3) De verontschuldiging voor de zonde moet evenredig zijn met de gevolgen van de zonde. Met andere woorden, we zouden vergeving moeten vragen aan allen die rechtstreeks door de zonde werden getroffen om genezing te verzekeren. Als een man bijvoorbeeld met begeerte naar een vrouw kijkt, dan zou hij die zonde onmiddellijk aan de Heer moeten bekennen. Verlangt God van ons dat we onze zonden belijden? Een persoonlijke belijdenis van zonden bij een priester of predikant maakt in veel kerken nog steeds deel uit van het religieuze ritueel en de aanbidding. Maar is zo’n belijdenis nog wel relevant of zelfs nodig in de huidige tolerante samenleving? DE GEVOELENS op dat punt zijn verdeeld. “God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden” (Johannes 3:17). Gedurende Zijn gehele bediening schonk Jezus de prachtige en verrassende vergeving van God. Een aantal jaren geleden kreeg een vrouw, een Getuige, die ongeveer drie en een halve maand zwanger was, op een avond bloedingen en werd ijlings naar het ziekenhuis gebracht. Nadat een arts haar had onderzocht, hoorde zij hem tegen een van de verpleegsters zeggen dat zij de zwangerschap zouden moeten afbreken.